A német püspökök elnöke "nagyon haragszik" a nunciusra, mert a nuncius, nem helyesli a protestáns szentáldozást

Hirdetés:

Georg Bätzing limburgi püspök, a német püspökök elnöke, "nemkívánatos magatartással" vádolta Nikola Eterović berlini nunciust a levél miatt, melyet a Hittani Kongregáció írt arról, hogy ellenzik a protestáns szentáldozást.

Bätzing Eterovićnak levelében leírta, hogy minden német püspöknek elküldtek a levelet, de kiszivárgott (Bätzing által) a média felé, hogy nagyobb nyomás keletkezzen.

A Zeit.de szerint a Bätzing és Eterović közötti levelezés „heves vádaskodást” tartalmazott.

Bätzing bírálja, hogy Eterović elküldte a gyülekezet levelét az összes német püspöknek, és nem csak neki, aki a címzett volt. A levelet a média is kiszivárogtatta.

"Nuncius Úr, Ön nagyon feldühített ezzel" - írta a gyerekes Bätzing, aki "dühös", mert így képtelen volt a levelet a szőnyeg alá söpörni. Most azt akarja tudni, hogy Eterović modus operandija véletlen vagy szándékos volt-e.

Mivel ő is ugyanezt tette, Bätzingnak tudnia kell a választ.

Hirdetés: