Michel Rodrigue atya:A világháború után létrejön a világkormány a sátán vezetésével

Hirdetés:

Kicsoda Michel Rodrigue Atya ?

Megosztok veletek valamit, ami valószínűleg meg fog lepni benneteket. A második világháború alatt a nácikat kiválasztották és kiképezték egy meghatározott szerepre. 

Hitler a Sátánt imádta, és az SS-katonák voltak a tanítványai, így a nácikat is megszállták. A német hadsereg ezt nem tudta, de mivel az SS fennhatósága alá tartoztak, betartották a parancsokat. Ha nem tették meg, megölték őket.

Most hasonló dolog fog történni. Van egy világrend, amely olyan emberekből áll, akik Illuminátusnak hívják magukat és Sátánt imádják. Minden országban hatalmi pozícióban lévő bábuk, akiket kötelesek velük együtt imádni a Sátánt. 

Második karjuk a nemzetközi bankár elit, akik eldöntik, mely országok pénzét értékelik le, csődöt okozva, és mely pénznemek fognak virágozni. Ez nem egy országon belül, hanem azon kívül dől el. 

Az Illuminátusok harmadik karja a világ három fő sátáni kultusza: Egyiptom kultusza; Európa kultusza és a wicca kultusz, amely Amerikában van. Az alattuk működő csoport a szabadkőművesek. 

Az Egy Világrend különféle országokban készít fel katonai alakulatait, akik a Sátán tanítványai lesznek, akik közvetlenül hozzájuk kapcsolódnak. 

Amikor az ördög ereje visszatér a figyelmeztetés után, az Egy Világ kormányaként jelennek majd meg. Már most is készen áll a  katonai rendõrségük várva a parancsokat. Ezt tudnod kell.

Meg fog ismétlődni, ami történt a második világháborúban, de ezúttal egyetemes cselekvéssel. Hitler Németországban kezdte, majd meghódított más országokat. 

A Sátánnak nincs több ideje. Megindít egy nukleáris háborút, amely globális lesz - a harmadik világháború - az egész emberiség elleni háborúját. 

Az ördög megöli az emberiség egyharmadát ebben a háborúban, pestiseken és abortuszokon keresztül, ahogy az angyalok egyharmadát a mennyből a pokolba vetették.

Hét atomrakéta tart az az Egyesült Államok felé a bűneinek következtében. 

Sok nukleáris rakétát Isten keze el fog hárítani, mert Amerika imádkozza az Írgalmasság rózsafüzért. Ezt az Örökkévaló Atya mondta nekem.

Egy hamis próféta, az Antikrisztus, az Egy Világ Kormány révén megpróbálja uralni a világot. 

Vásárláshoz és eladáshoz megköveteli, hogy legyen egy védjegye (chip), és akik nem akarnak résztvenni a chip beültetésben, úgy vadásznak majd rájuk, mint az SS-ek a második világháború idején a zsidókra. 

A hadsereg bizonyos csoportjait úgy választották ki, hogy kapjanak egy chipet, ami azt jelenti, hogy abban a pillanatban különleges és specifikus funkciókkal rendelkeznek. Feladatuk megtalálni azt az ellenálló keresztényeket, aki megtagadják az Antikrisztustól való függést. 

Ezeket a katonákat megszállott tábornok, a Sátán fejedelme vezényli. A keresztényeket elfogják megkínozzák és mártírhalált szenvednek, ha nem hajlandók alávetni magukat az Antikrisztus és az egyetlen világkormány diktátumának. 

Sok keresztény kénytelen lesz megvallani hitét mások előtt, és mártírként hal meg; sokan menedékhelyeken lesznek megvédve. 

De ne feledje el, mindenkinek hordoznia kell keresztjét, és ez a kereszt számunkra a kegyelem nagy ajándéka, az üdvösség ügynöke lehet, amelyet az Atya választott nekünk. 

Meg kell csókolnunk a keresztet. Nem mi választjuk keresztünket, de el kell fogadnunk ami hozzánk érkezik. Ez Isten népének hűsége.

 

Amikor az emberek beléptek a templomba, én hirtelen látomásomban részesültem az elkövetkező háborúról. Atomháború volt, de ezt először nem értettem. 

Annyi pusztítást láttam: tüzet és bombákat, és sok ember haldokolt, néhányan már meghaltak. Minden holttest, amit ott láttam, meg volt égve. Nagyon nagy volt. Nem kis háború, biztosíthatlak. Nagyon romboló volt.

Annyira zavartnak éreztem magam ettől, hogy sírni kezdtem, és vissza kellett térnem a sekrestyébe. Ott jött még két látomás. Láttam, ahogy az emberek húsa vízként csöpögött a testükről

Ez annyira félelmetes volt, hogy azt mondtam: „Uram, kérlek, hagyd abba ezt. Az emberekkel kell lennem, hogy ma örömmel fogadhassam őket, és most csak sírok. Nem tudok . . . ”

Próbáltam mélyeket lélegezni, és visszatértem a templomba, hogy üdvözöljem az embereket. Furcsán néztek rám, mert az arcom vörös volt a sírástól. 

Luke, a rend egyik leendő papja ott volt, és négy barátját mutatta be nekem - egy fiatal nőt és három fiatal férfit. Amikor megráztam az egyik srác kezét, azonnal újból a háború látomásában részesültem. 

Láttam, ahogy a három férfit megölik, és ott voltam velük. Ekkor körülnéztem és megértettem, hogy atomháborúról van szó. Minden holttest, amit láttam, megégett; a húsuk megégett. És tudom, hogy a háború két országból származik. 

Az egyik Korea, a másik Irán. Összefognak majd, hogy szembenézzenek az Amerikai Egyesült Államokkal.

 

A háborút állítólag már 2019-ben megkezdték, de a rózsafüzér imádságok miatt elhalasztásra került. 

 

Ajánljuk:

Michel Rodrigue atya: Isten menedéket készít az embereknek, az antikrisztus uralmának idejére

Michel Rodrigue atya: Figyelmeztetés érkezi Istentől, a sátánnak hat és fél hétig nem lesz hatalma

Michel Rodrigue atya: XVI. Benedek pápa mártírhalált fog halni, az egyházban bevezetik az ökumenikus miséket

 

Hirdetés: