Michel Rodrigue atya: XVI. Benedek pápa mártírhalált fog halni, az egyházban bevezetik az ökumenikus miséket

Hirdetés:

Az idő sürget. Jön a megpróbáltatás, és hamarosan meg is lesz. Vészhelyzetben vagyunk. Amikor az Atya megadta nekem a kért, hogy építsem fel gyorsan, a menedékhelyet mert sok lesz az oda érkező papok száma. Aminek tanúi leszünk a jövőben, annak nagy részét az ördög fogja hangszerelni. 

Látni fogjuk, hogy az emberek politikai okokból harcolnak egymás ellen. A keresztények üldözése, amely már megkezdődött, a  gúnyolódás és vádaskodás útján, törvénytelenségekből fog származni. 

Nem fogjuk tudni jó lelkiismerettel betartani ezeket a törvényeket, így az üldözés ezután polgári fennhatóság alá kerül. 

Ökumenikus szentmisét mutatnak be az egyházban. 

Különböző vallási vezetők fogalmazzák meg, először egy bizottságban. Utolsó lépésként javaslatot tesznek Rómának, és a pápának. 

Ferenc pápa dokumentuma, a Magnum Principium,2017. október 1-jén lépett hatályba, amely felhatalmazást adott a nemzeti püspöki konferenciának, hogy új kifejezéseket vagy imákat vegyenek fel a szentmise rítusokba. 

Számos országot elborítottak a házasság bűnei, és már letértek az Úr útjáról. 

Ha ezekben az országokban a püspöki szinódusok felhatalmazást kapnak a mise megváltozott szertartására, akkor biztos lehet benne, hogy valami rosszat hoznak a pápának.

Ha a pápa nem írja alá javaslataikat, ami azt jelenti, hogy elutasítják azt, amire már hatalmat adott nekik, mi fog történni? 

Szakadás, amely az egyik olyan dolog, amelyet hamarosan látni fogunk az egyházban.

Róma csak azért írja alá a javaslatot, mert úgy fogják érezni, hogy minden felhatalmazást megkaptak a püspökök arra, hogy saját országukban elvégezzék ezeket a változásokat.

Ez nem azt jelenti, hogy a pápa el fogja fogadni a dokumentumot.

Fel fogjuk ismerni az  ökumenikus szentmisét, mert az Eucharisztia  átváltoztatásának szavai nem lesznek ugyanazok.

Nem kell részt vennünk már ezeken az úgynevezett „miséken”. 

A kenyér az kenyér lesz. Nem lesz átváltoztatva. Ez lesz az első jel a templomban. 

Az egyház most belép a sírba, és átmegy Jézus ugyanazon lépésein

Nem vagyunk jobbak, mint a Mester; csak az Ő hívei vagyunk.

Az Antikrisztus jelenleg az egyház hierarchiájában van, és mindig is Péter székében akart ülni. 

Ferenc pápa olyan lesz, mint Péter, az apostol. Rájön a hibáira, és megpróbálja visszaszerezni az egyházat Krisztus fennhatósága alá, de erre nem lesz képes. 

XVI. Benedek emeritus pápa, aki még mindig pápai gyűrűjét viseli, mártírhalált fog halni, egy tanácsot hívnak össze majd, megkísérelve megmenteni az egyházat. 

Láttam, ahogy gyenge és törékeny, két svájci őr mindkét oldalán támogatta őt, és menekült a pusztítás elől Rómából. 

Bujkált, de aztán megtalálták. Láttam a vértanúságát. 

 

Zavar fog uralkodni. Hallani fogja a háború pletykáit, de a háború még nem jön el. 

 

Földrengések, áradások, hurrikánok, betegségek és csapások egyszerre érkeznek különböző helyekre. 

Az időjárás és a hőmérséklet megváltozik a Földön. Ezek a „születési fájdalmak”.

Éhínség lesz. Jézus ezt nemrég mutatta be nekem. A szobámban voltam, és amikor leültem, lefeküdni készültem, láttam, hogy jön egy fekete lovas. 

Ez éhínséget jelent. Hallottam: „Pénzük lesz, de nem lesz kenyerük”, ami azt jelenti, hogy van pénzed megvásárolni, de nem találsz semmit.

Ekkor minden pénz összeomlik, ezért jó most odaadni a pénzét, mivel az eltűnik. 

Nagy felkelés lesz. Forradalmat lesz az utcákon. Az emberek nyíltan harcolnak egymással. 

A kormánynak nem marad más választása, mint a haditörvény bevezetése. Ugyanakkor megkezdődik a haditörvény, így a háború is.

Ekkor eljön a Figyelmeztetés. Láttam ezt. A csillagok, a nap és a hold nem fog sütni. Minden fekete lesz. Hirtelen az egekben Jézus jele jelenik meg, és megvilágítja az eget és a világot. 

Nem a szenvedésében, hanem a dicsőségében lesz a Kereszten. Mögötte halvány fényben az Atya, az Igaz Isten arca jelenik meg. Valami lesz belőle, biztosíthatlak.

Jézus kezében, lábában és oldalán lévő sebekből a szeretet és az irgalom fényes sugarai hullanak az egész Földre, és minden megáll. 

Ha repülőgépen tartózkodik, az megáll. Ha autóval halad, ne aggódjon - az autó leáll. 

Ha azt kérdezi tőlem: "Hogy lehet ez?" Azt mondom: „Isten az Isten. Ő a Mindenható Atya, a menny és a Föld teremtője.

Minden időben helyre lesz hozva, és a Szentlélek lángja megvilágítja a Föld minden emberének lelkiismeretét. 

Jézus sebeiből ragyogó sugarak szúrják át minden ember szívét, akár a tűznyelvek, és úgy fogjuk látni magunkat, mintha egy tükör lennénk előttünk. 

Látni fogjuk lelkünket, mennyire értékesek az Atya számára, és az egyes személyekben rejlő gonoszság is feltárul előttünk. Ez lesz az egyik legnagyobb jel, amelyet a világ Jézus Krisztus feltámadása óta kapott.

A megvilágítás körülbelül tizenöt percig fog tartani, és ebben az irgalmas előzetes ítéletben mindannyian azonnal meglátják, hová mennének, ha éppen akkor halnának meg: menny, purgatórium vagy pokol. 

De nem csak látni, hanem fájdalmukat is érzikfogjuk a bűneink miatt. Akik purgatóriumba mennének, meglátják és megérzik bűnük és megtisztulásuk fájdalmait. Felismerik hibáikat, és tudni fogják, mit kell kijavítaniuk magukban. 

Azok számára, akik nagyon közel állnak Jézushoz, meglátják, mit kell változtatniuk ahhoz, hogy teljes egységben élhessünk Vele,

Az Atya azt akarja, hogy hirdessem, hogy nem kell félni ettől az eseménytől. 

Annak, aki hisz Istenben, ez egy szeretetteljes, áldott nap lesz. Látni fogja, mit kell korrigálnia, hogy többet teljesítsen az Ő akaratából, hogy engedelmesebb legyen annak a kegyelemnek, amelyet neked kíván adni a földi küldetésed során.

Akik a pokolba kerülnének, azok égető fádalmat éreznek majd. Testüket nem pusztítják el, de pontosan érezni fogják, milyen a pokol, mintha már ott lennének. 

Meg fogják tapasztalni az ördög jelenlétét is, és sokan nem maradnak életben nagy bűneik miatt, biztosítom önt. De áldás lesz számukra, mert kegyelmet fognak kérni. Ez lesz az üdvösségük.

Sokan nem értik Máté evangéliumának 24. fejezetét:

Közvetlenül azoknak a napoknak a nyomorúsága után a nap elsötétül, és a hold nem adja fényét, és a csillagok lehullanak az égről, és az egek ereje megrendül. És ekkor megjelenik az Emberfia jele a mennyben, és a föld minden törzse gyászolni fog, és meglátják az Emberfiát, aki erővel és nagy dicsőséggel jön a menny felhőire. És trombitaszóval elküldi angyalait, és összegyűjtik választottait a négy széltől, az ég egyik szélétől a másikig. (Máté 24: 29-31)

A gyász akkor következik be, amikor az emberek megtapasztalják kudarcukat és bűnük fájdalmát.

 

Ajánljuk:

Michel Rodrigue atya: Isten menedéket készít az embereknek, az antikrisztus uralmának idejére

Michel Rodrigue atya:A világháború után létrejön a világkormány a sátán vezetésével

Michel Rodrigue atya: Figyelmeztetés érkezi Istentől, a sátánnak hat és fél hétig nem lesz hatalma

 

 

Hirdetés: