Michel Rodrigue atya: Figyelmeztetés érkezi Istentől, a sátánnak hat és fél hétig nem lesz hatalma

Hirdetés:

 Kicsoda Michel Rodrigue Atya ?

A figyelmeztetés

Az Atya azt mondta nekem, hogy a huszonegyedik század az Ő százada. 

A figyelmeztetés után senki sem maradhat a Földön, aki azt állíthatná, hogy Isten nem létezik. Amikor eljön a figyelmeztetés, mindenki felismeri Krisztust, és felismeri az Ő Testét is, és Krisztus teste a katolikus egyház. Tudni fogják, hogy vissza kell térniük úgy, ahogy megmutatja nekik. 

A papok is ott lesznek, hogy fogadják őket. Nem fogjuk elítélni őket. Ezen a ponton mindenki [aki belép az egyházba] az Úrnak akar szolgálni. Mindenki visszatérhet az egyházba, erre az időre, amelyet maga az Atya választott. Ott leszünk, hogy az Urat szolgáljuk.

A lelkiismeret megvilágítása után az emberiség páratlan ajándékot kap: egy olyan bűnbánati időszakot, amely körülbelül hat és fél hétig tart, amikor az ördögnek nem lesz hatalma cselekedni. 

Ez azt jelenti, hogy minden embernek teljes szabad akarata lesz eldönteni az Úr mellett vagy ellene van.

Különösen az első két és fél hét lesz rendkívül fontos, mert az ördög ekkor még nem tér vissza, de a szokásaink visszatérnek, és az emberek ezért nehezebben térnek meg. És mindazokat, akik megkapták az Isten iránti szeret vágyát és felismerik, elfogadják, hogy szükségük van az üdvösségre, az őrangyaluk fényes kereszttel jelöli meg őket homlokukon.

Minden hívő és mindenki, aki már az Úrat szolgája, már meg van jelölve.

Az embereknek döntést kell hozniuk, és meg fogja érteni, miért, mert ezek után magukra maradnak a döntéseik következményeivel. 

Az irgalom ideje véget ér, és megkezdődik az igazságosság ideje. Jézus ezt mondta Szent Faustina Kowalskának:

Írd le. Mielőtt igazságos bíróként érkeznék. Előtte még  egszer úgy jövök el, mint az irgalmasság királya. Mielőtt elérkezne az igazságosság napja, ilyen jelet kapnak az emberek az égben. Az ég minden fénye kialszik, és nagy sötétség lesz az egész földön. Ezután a kereszt jele látható lesz az égen, és azokból a sebekből, ahol a kezeimet és a lábamat felszögezték, nagy fény fog kiáradni, amely egy ideig megvilágítja a Földet. Erre nem sokkal az utolsó nap előtt kerül sor. 

Kis idővel a figyelmeztetés után, Csodálatos jel lesz adva a világnak. A spanyolországi Garabandalban lesznek azok a fenyők, ahol először  jelenik meg. Ugyanakkor Medjugorjében is  látható, lesz amelyet szintén megígértek. [Luz de Maria szerint a Tepeyac-hegyen is ott lesz, ahol Mexikóvárosban Guadalupei Szűzanya megjelent.] A  televízióban látható lesz. Ez a megpróbáltatás elején fog bekövetkezni.

Nektek, hű katolikusoknak, az Atya azt mondta nekem: „Újítsátok meg hiteteket Jézus és Mária Szent Szívében.” Ez fontos. Tudod, hogy máris áldásban részesültél, mert tudatosították ezt benneteket. 

Mit gondolsz, miért választotta Isten, hogy itt legyél * [vagy,hogy  olvasd ezt az üzenetet]? Mert küldetésed van. Amikor kimész, amikor visszatérsz otthonodba [vagy leteszed ezt a könyvet], érzel valamit a válladon.

Mi ez? Jézus terhe, amely az Úr küldetése. Ha most tudatosítja benned, hogy mi fog történni, az azért van, mert az emberek majd amikor visszatérnek misztikus tapasztalataikból, Istennel való találkozásuk után, segítséget fognak keresni, és nem tudják, mit tegyenek. Néhányan félni fognak. Mások sokkot kapnak.

Erre az időre választottak ki téged is, hogy segítsd elvezetni ezeket az embereket a katolikus egyházba, hogy megkapja Jézus Jó Hírét. 

Lehetsz fiatal vagy idős. Ne aggódjon, ha egészségügyi problémáid vannak, Úr jobban meggyógyíthat, mint bármelyik orvos.

Tehát mindannyian arra vagyunk hivatva, hogy készen álljunk,  arra, hogy segítsünk testvéreinknek, amikor eljön ez a hat és fél hetes periódus, készek vagyunk elvezetni őket az egyházhoz, ahol megtalálják szívbékéjüket, boldogságukat az Úrral. Mindannyian arra vagyunk hivatva, hogy Krisztus tanítványai legyünk. Beszélnie kell tehát, tanácsot kell adnia tesvéreinknek. Igen.

Elsősorban az embereknek kell megbékülniük Istennel, ezért el kell őket vezetni egy paphoz. Biztosítalak benneteket, hogy a papoknak a sok megtérő és gyónni akaró ember miatt nehéz dolguk lesz, mert hosszú sorok várnak majd gyónásra - láttam a sorokat! 

Az idő rövid lesz. Tömegesen fogunk keresztelni, ahogy az apostolok tették, úgy, hogy szenteltvizet szórtak a tömegre, és ezt a kijelentést tettük: "Megkeresztellek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében ." Biztosítalak benneteket - ezt is láttam. 

Mások beszéltek ezekről az időkről, de én csak azért vagyok felelős, hogy megosszam veletek, amit az Atya kinyilatkoztatott nekem. Meg kell akarok felelni Isten akaratának.

Amikor az ördög hat és fél hét múlva visszatér,a média segítségével azt a hazugságot fogja terjeszteni hogy a figyelmeztetés Kollektív illúzió volt. Tudósok elemezték, az eseményt - fogják  mondani - és azt tapasztalták, hogy a napból származó napkitörés szabadult fel az univerzumba. Olyan hatalmas volt, hogy hatással volt a földi emberek elméjére, kollektív illúziót keltve mindenkiben.

Az ördög most is megbolondít minket a világ új papjain keresztül: televíziós újságírók, akik azt akarják, hogy gondoljuk azt, amit ők gondolnak, ezért csak azokat a híreket mutatják be, amelyek az ő véleményükkel megegyezik. Megcsavarják az igazságot, és hipnotizálják, manipulálják, az embereket, hogy higgyenek nekik.

 Kicsoda Michel Rodrigue Atya ?

Ajánljuk:

Michel Rodrigue atya:A világháború után létrejön a világkormány a sátán vezetésével

Michel Rodrigue atya: Isten menedéket készít az embereknek, az antikrisztus uralmának idejére

Michel Rodrigue atya: XVI. Benedek pápa mártírhalált fog halni, az egyházban bevezetik az ökumenikus miséket

 

Hirdetés: