Ferenc mégsem aggódik a német egyházért, és hamis módon, támogatja a protestánsok áldozását

Hirdetés:

Ferenc pápa állítólag aggódik a német egyház helyzete miatt, különös tekintettel a protestánsok közösségére - mondta Kurt Koch bíboros a Herder.de lapnak (szeptember 22.).

Háttér: 2019 szeptemberében a német „teológusok” 57 oldalas felhívást tettek közzé azért, hogy protestánsok szentáldozhoz járulhassanak.

(A protestáns tanítás szerint az Eucharisztia csupán lakoma, úrvacsora és nem engesztelő áldozat, valamint nem valja   Jézus valóságos jelenlétét az Eucharisztiában.)

Luis Ladaria bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa szeptember 18-i levelében Georg Bätzing püspökhöz, a német püspökök elnökéhez írt levelében azt írta, hogy a német javaslat "nem tesz eleget az egyház katolikus megértéséhez, beleértvé az Eucharisztiát és a Szent Rendeket."

Koch úgy véli, hogy e beavatkozás után a német püspökök „nem tehetnek úgy, mintha mi sem történt volna”. Az igazság pedig az, hogy Ferenc pápa maga a protestánsok szentáldozása mellett szólt a római evangélikus templomba tett látogatása során 2015 novemberében.

Hirdetés: