Címlap

Azok, akik elsőszülöttségi jogukat eladták a fenevadnak, soha nem fognak a Színem elé járulni. A Föld, amelyet gonosz útjaik megfertőztek, nyögni fog fájdalmában
Ha megölelitek a new age praktikáit, megtagadtok Engem Jezabel, a gonosz lélek, minden tőle telhetőt meg fog tenni, hogy beszivárogjon földi Egyházamba
Üdvösség Anyja: Isten egy természetes rendet teremtett az emberiség számára Üdvösség Anyja: Van egy üzenetem a Római Katolikus Papság (Klérus) számára
Jelenlétem meg fogja rázni a Földet, és a föld remegni fog Üdvösség Anyja: Engedjétek, hogy szeretetet és vigasztalást vigyek a lesújtottaknak
Minden ember rendelkezik Atyám jellemvonásaival A keresztények hamarosan olyanok lesznek, mint a pogányok
Üdvösség Anyja: Isten angyalaitól azt lehet kérni, hogy imádkozzanak értetek, de azt, hogy hatalmat adjanak nektek, már nem Üdvösség Anyja: Minél többet imádkoztok, annál erősebb lesz a kapcsolatotok Istennel
A Velem kapcsolatos címek új neveket fognak kapni Isten soha nem írna elő más tant, mivel Ő az Igéjét adta a világnak
Az emberek azért veszítették el a szeretetet az életükben, mert már nem tisztelnek Engem Üdvösség Anyja: Ha nem kéritek, akkor hogyan tudna Fiam segíteni nektek
Üdvösség Anyja: A sötétség hamis egyháza élettelen lesz A pogányok, akik elkerülik az Igazságot, be fognak lépni a Házamba
Az eretnekek hemzsegni fognak, a Nevemet pedig el fogják törölni A magánkinyilatkoztatás egyetlen célja a lelkek megmentése